Main top slide 2
Main top slide 1

Protecție date

Notificare privind confidențialitatea Titularului de Franciză și Agentului de dezvoltare a afacerii (‘BDA’) a Grupului Subway®

 

Ultima revizuire: 9 ianuarie 2019

 

Grupul Subway® (“noi” sau “pe noi” sau “nouă”) acordă o deosebită atenție confidențialității Titularilor de Franciză și Agenților noștri de dezvoltare a afacerii (“dvs.” sau “a dvs.”).  Această notificare privind confidențialitatea explică practicile noastre de confidențialitate cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal, inclusiv:

 

 • Tipurile de informații cu caracter personal pe care le putem obține despre dvs.;
 • Cum putem utiliza informațiile dvs. cu caracter personal și cu cine le putem partaja;
 • Ce măsuri luăm pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care le colectăm;
 • Drepturile dvs. cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal; și 
 • Cum să ne contactați. 

 

Această Notificare privind confidențialitatea nu se aplică angajaților viitori și actuali ai Grupului Subway®, candidaților la funcția de angajat sau angajaților din cadrul restaurantelor Subway®, angajaților BDA, clienților sau altor informații cu caracter personal pe care le colectăm pentru alte scopuri.  Toți Titularii de Franciză și BDA trebuie să aibă cel puțin vârsta minimă pentru a încheia un contract în temeiul legislației aplicabile și, prin urmare, această notificare privind confidențialitatea nu se aplică niciunei persoane cu vârsta sub optsprezece ani.

 

Informații cu caracter personal pe care le colectăm

Vă prezentăm mai jos câteva tipuri de informații cu caracter personal pe care le putem colecta:

 

 • Numele dvs.
 • Fotografii și înregistrări video
 • Denumirea postului
 • Data nașterii
 • Starea civilă
 • Calificările aferente postului
 • Adresa de e-mail personală/de serviciu
 • Parcursul educațional
 • Experiența profesională
 • Adresa de domiciliu
 • Înregistrări vocale 
 • Evidențe fiscale
 • Numărul(numerele) de telefon personal(e)
 • Informații financiare & bancare
 • Semnătura electronică
 • ID eliberat de Guvern (număr Pașaport, Permis de conducere, CNP)
 • Istoric litigii
 • Antecedente penale și istoricul creditelor
 • Statut de veteran militar 

Unele dintre informațiile cu caracter personal pe care le furnizați pot fi considerate „Informații sensibile cu caracter personal” în conformitate cu legile privind confidențialitatea din unele țări.  Informațiile sensibile cu caracter personal pot include:

 

 • Originea rasială sau etnică
 • Apartenența la sindicate
 • Informații privind starea de sănătate
 • Convingerile filozofice
 • Orientarea sexuală
 • Cetățenia
 • Naționalitatea
 • Opinia politică
 • Alte categorii permise prin lege

 

Vă informăm că toate informațiile, inclusiv informațiile cu caracter personal transmise de dvs. ca parte din procesul de aplicare, pot deveni parte din dosarul dvs. de franciză și/sau BDA. 

Cum utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal

În general, colectăm informațiile dvs. cu caracter personal direct de la dvs. (de exemplu, în timpul procesului de aplicare din partea titularului de franciză sau BDA, sau la înregistrarea pentru instruire).  În unele cazuri, informațiile cu caracter personal pe care le colectăm au ​​fost deduse despre dvs. pe baza altor informații pe care ni le-ați furnizat, fie prin interacțiunile dvs. cu noi, fie de la părți terțe.  Când colectăm informațiile dvs. cu caracter personal de la părți terțe, facem acest lucru fie deoarece ne-ați dat consimțământul expres în acest sens, fie deoarece consimțământul dvs. a fost subînțeles din acțiunile dvs. sau pentru că ați acordat consimțământul explicit sau implicit părții terțe pentru a ne furniza nouă informațiile cu caracter personal.

 

În cazurile în care acest lucru este permis sau solicitat de legea aplicabilă, putem colecta informații cu caracter personal despre dvs. fără cunoștința sau consimțământul dvs.  Acestea pot include, dar nu se limitează la, cazurile în care colectarea este necesară pentru: 

 

 • Îndeplinirea unui contract la care sunteți sau veți fi o parte;
 • Respectarea unei obligații legale la care suntem supuși;
 • Scopul unui interes legitim pe care îl urmărim.

 

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a monitoriza utilizarea spațiilor, echipamentelor, dispozitivelor, computerelor, rețelei, aplicațiilor, software-ului și a activelor și resurselor noastre similare.  În cazul unei astfel de monitorizări, aceasta poate rezulta în colectarea de informații cu caracter personal despre dvs. Această monitorizare poate include utilizarea camerelor CCTV în incinta și împrejurul sediului nostru.

 

Cum utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal

Putem folosi informațiile pe care le colectăm pentru:

 

 • A răspunde la solicitările privind oportunitățile de francizare și BDA în cadrul Grupului Subway®.
 • A răspunde la și prelucra solicitările din partea titularului de franciză și BDA.
 • A efectua verificări privind antecedentele penale și istoricul creditelor (de exemplu, investigații OFAC), după cum sunt acestea permise sau solicitate prin lege.
 • A crea și gestiona conturile dvs. (de ex. acces extranet, conturi financiare etc.).
 • A verifica identitatea dvs., cum ar fi apelurile privind serviciile, datele de autentificare, înregistrarea pentru convenții etc.
 • A oferi produse și servicii pentru a vă asista în operațiunile dvs., cum ar fi instruire și marketing.
 • A efectua analize de date (inclusiv cercetări de piață, analize ale tendințelor și analize financiare).
 • A comunica despre și a administra participarea dvs. la evenimente speciale, programe, webinare, sondaje, concursuri, tombole și alte oferte sau promoții.
 • A desfășura, evalua și îmbunătăți activitatea noastră comercială (inclusiv dezvoltarea de noi produse și servicii, gestionarea comunicațiilor noastre, determinarea eficienței vânzărilor, marketingului și publicității noastre; analizarea și îmbunătățirea produselor, serviciilor și site-urilor noastre; și efectuarea activităților de contabilitate, audit, facturare, reconciliere și colectare).
 • A preveni frauda și alte activități infracționale, plângeri și alte obligații.
 • A executa contractele pe care le-am încheiat cu dvs. și a solicita despăgubiri în temeiul acestor contracte.
 • A respecta cerințele legale aplicabile (inclusiv legile privind divulgarea francizei) și politicile noastre (de ex. în scopul securității naționale, în scopuri fiscale etc.).

 

De asemenea, putem prelucra informații sensibile (cum ar fi rasa sau naționalitatea) dacă acestea sunt necesare pentru obiectivele comerciale sau dacă sunt solicitate pentru a respecta legislația aplicabilă. De exemplu, putem prelucra informații referitoare la rasă pentru raportarea diversității. Informațiile sensibile nu vor fi colectate, prelucrate sau transferate, cu excepția cazului în care sunt implementate mecanisme adecvate de protecție a confidențialității, iar acest lucru este permis de lege. 

 

Partajarea informațiilor dvs. cu caracter personal

Putem dezvălui informațiile dvs. cu caracter personal, inclusiv afiliaților, filialelor noastre și altor părți terțe, după cum urmează:

 

 • În cazul în care ne solicitați sau ne acordați consimțământul în acest sens.
 • După cum este necesar pentru a finaliza orice tranzacție sau pentru a furniza orice produs sau serviciu solicitat sau autorizat de dvs.
 • Între afiliații și filialele noastre, fapt care poate implica transferul informațiilor cu caracter personal de la o țară la alta.
 • Către BDA pentru a facilita vânzările de francize, asistența pentru amplasarea locației, instruirea și asistența operațională pe teritoriile acestora.
 • Cu clienții noștri atunci când ne ocupăm de comentariile și/sau plângerile acestora cu privire la experiența lor la magazinul dvs.
 • Către contractanții noștri și furnizorii terți de servicii, care trebuie să cunoască informațiile cu caracter personal pentru a realiza utilizarea acestora (consultați Cum utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal).  De exemplu, furnizăm informații de contact actualizate ale titularului de franciză către furnizorii de servicii de motoare de căutare și rețele de socializare pentru a îmbunătăți informațiile despre magazin și locație disponibile pe site-urile lor.
 • În cazul în care informațiile cu caracter personal sunt publice.
 • Către consilierii profesioniști (de exemplu, bancheri, avocați, contabili).
 • Ca parte a unei tranzacții corporative, cum ar fi o fuziune sau vânzare de active.
 • În cazurile în care considerăm cu bună-credință că acest lucru este necesar pentru-
  • A respecta legislația aplicabilă sau a răspunde unui proces legal valabil, inclusiv din partea agențiilor de aplicare a legii sau altor agenții guvernamentale;
  • A ne proteja clienții împotriva prejudiciului substanțial sau a preveni decesul sau vătămările grave;
  • A realiza și menține securitatea sistemelor și rețelelor noastre informatice; sau
  • A proteja drepturile sau proprietatea Grupului Subway®.

Grupul Subway rămâne responsabil pentru informațiile cu caracter personal pe care le partajează cu părțile terțe pentru prelucrarea în numele nostru aferentă desfășurării activității noastre comerciale, și rămânem răspunzători în temeiul acestei declarații de confidențialitate, în cazul în care părțile noastre terțe prelucrează informațiile dvs. cu caracter personal într-un mod care nu este conform cu Principiile Scutului de confidențialitate, cu excepția cazului în care Grupul Subway dovedește că nu este responsabil pentru fapta care a dat naștere la prejudiciul respectiv.

 

Transferurile transfrontaliere și Scutul de confidențialitate

Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi păstrate pe suport de hârtie sau în format electronic la Sediul central, Birourile Regionale sau în cloud, care pot fi localizate în Statele Unite sau în alte țări unde afiliații, agenții sau contractanții Subway® își desfășoară activitatea.  

 

Putem transfera informații cu caracter personal din Spațiul Economic European și Elveția către alte țări, dintre care unele nu au fost stabilite de Comisia Europeană ca deținând un nivel adecvat de protecție a datelor.  Când facem acest lucru, utilizăm o varietate de mecanisme legale, inclusiv contracte, pentru a vă asigura că informațiile dvs. sunt transferate împreună cu drepturile și protecțiile dvs.

 

Franchise World Headquarters, LLC („FWH”), în nume propriu și în numele membrilor din SUA ai Grupului Subway®: Doctor’s Associates LLC, Franchisee Shipping Center Co., LLC, FWH Technologies, LLC, Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd., Subway IP, Inc., Subway MyWay, LLC, Subway Realty, LLC, Subway Real Estate, LLC, respectă Cadrele Scutului de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA, astfel cum este stabilit de Departamentul de Comerț din SUA privind colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană și Elveția către Statele Unite ale Americii.  FWH, în nume propriu și în numele membrilor din SUA ai Grupului Subway®, a certificat Departamentului de Comerț că respectă Principiile Scutului de confidențialitate. Dacă agenți terți prelucrează informații cu caracter personal în numele nostru într-un mod care nu este conform cu principiile oricărui Cadru al Scutului de confidențialitate, rămânem răspunzători, cu excepția cazului în care dovedim că nu suntem responsabili pentru evenimentul care a dat naștere la prejudiciul respectiv.  

 

Dacă există orice conflict între termenii acestei Notificări privind confidențialitatea și Principiile Scutului de confidențialitate, Principiile Scutului de confidențialitate vor prevala.  Pentru informații suplimentare despre Programul Scutului de confidențialitate și pentru a vizualiza pagina noastră de certificare, vizitați https://www.privacyshield.gov.   

 

Dacă aveți orice întrebare sau reclamație privind participarea din partea FWH sau a altor membri din SUA ai Grupului Subway® la Scutul de confidențialitate UE-SUA sau Elveția-SUA, vă încurajăm să contactați Echipa de confidențialitate a Grupului Subway® (consultați Informațiile de contact de mai jos).  

 

Pentru orice plângeri privind cadrele Scutului de confidențialitate care nu pot fi soluționate direct cu Grupul Subway®, puteți trimite plângerile privind Scutul de confidențialitate în atenția Autorității dvs. pentru protecția datelor: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, care va întruni o comisie pentru investigarea și soluționarea plângerilor formulate în baza Scutului de confidențialitate.  Vom respecta pe deplin recomandările oferite de DPA și vom lua măsurile necesare pentru a remedia orice nerespectare a Principiilor Scutului de confidențialitate. Astfel de mecanisme independente de soluționare a litigiilor sunt disponibile pentru cetățenii UE și cetățenii elvețieni în mod gratuit.  De asemenea, este posibil să aveți dreptul de a invoca arbitrajul obligatoriu în baza Scutului de confidențialitate. FWH, în nume propriu și în numele membrilor din SUA ai Grupului Subway®, este supusă competențelor de investigare și executare ale Comisiei Federale de Comerț din SUA (FTC).

 

Păstrarea informațiilor dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care este altfel permis sau impus de legislația aplicabilă, putem păstra informațiile dvs. cu caracter personal numai pentru perioada pentru care considerăm că este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate sau altor scopuri esențiale, cum ar fi respectarea obligațiilor noastre legale, soluționarea litigiilor și executarea acordurilor noastre.

 

Puteți solicita să ștergem informațiile cu caracter personal despre dvs. pe care le deținem.  Există cazuri în care legislația aplicabilă sau cerințele reglementărilor ne permit sau ne obligă să refuzăm ștergerea acestor informații cu caracter personal.  În cazul în care nu putem șterge informațiile dvs. cu caracter personal, vă vom informa motivele noastre, sub rezerva oricăror restricții legale sau de reglementare.

 

Securitate

Deși „securitatea garantată” nu există, ne angajăm să protejăm securitatea informațiilor cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. și luăm măsuri de protecție fizice, electronice și administrative rezonabile (inclusiv toate măsurile solicitate prin lege) pentru a ajuta la protejarea informațiilor dvs. cu caracter personal împotriva accesului, utilizării, pierderii sau modificării neautorizate sau necorespunzătoare.

 

Accesarea informațiilor dvs. cu caracter personal

Puteți să vă accesați informațiile cu caracter personal contactând Echipa de confidențialitate a Grupului Subway® cu privire la corectitudinea informațiilor dvs. cu caracter personal. 

 

Vă informăm că vă putem solicita informații specifice pentru a ne permite să confirmăm identitatea și dreptul dvs. de acces, precum și pentru a căuta și a vă furniza informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

 

Dreptul dvs. de a accesa informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. nu este absolut.  Există cazuri în care legislația aplicabilă sau cerințele reglementărilor ne permit sau ne obligă să refuzăm să furnizăm unele sau toate informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.  De asemenea, este posibil ca informațiile cu caracter personal să fi fost distruse, șterse sau anonimizate. Dacă nu vă putem oferi acces la informațiile dvs. cu caracter personal, vă vom informa motivele noastre, sub rezerva oricăror restricții legale sau de reglementare.

 

Modificarea sau actualizarea informațiilor dvs. cu caracter personal

Ne străduim să ne asigurăm că informațiile cu caracter personal aflate în posesia noastră sunt corecte, actuale și complete.  În cazul în care considerați că informațiile cu caracter personal despre dvs. sunt incorecte, incomplete sau neactualizate, puteți solicita revizuirea sau corectarea acestor informații.  Vom depune eforturi rezonabile pentru a le revizui și, dacă este necesar, vom depune eforturi rezonabile pentru a informa agenții, furnizorii de servicii sau alte părți terțe, cărora li s-au furnizat informații inexacte, astfel încât înregistrările aflate în posesia lor să fie, de asemenea, corectate sau actualizate.  Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a nu modifica informațiile cu caracter personal pe care le considerăm exacte. 

 

Solicitări, plângeri și contestații

Dacă sunteți preocupat cu privire la modul în care prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal sau informațiile sensibile, vă rugăm să contactați Echipa de confidențialitate a Grupului Subway®. Vom încerca să găsim o modalitate rezonabilă pentru a soluționa cererile dvs. Cu toate acestea, este necesar să prelucrăm informațiile cu caracter personal în cazurile solicitate prin lege. În alte cazuri, dacă nu putem prelucra informațiile dvs. cu caracter personal, vi se pot refuza anumite beneficii.

 

În cazul în care considerați că informațiile dvs. cu caracter personal nu sunt gestionate în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu Declarația noastră de confidențialitate, puteți transmite o plângere către Echipa de confidențialitate a Grupului Subway®. Vom investiga plângerea.

 

Informații de contact

Această notificare furnizează informații de bază despre prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. cu caracter personal și drepturile dvs. privind confidențialitatea. În cazul în care aveți întrebări suplimentare, puteți contacta Echipa de confidențialitate a Grupului Subway®: 

 

Echipa de confidențialitate a Grupului Subway® 

C/o Franchise World Headquarters, LLC 

325 Sub Way 

Milford, CT, 06461

SUA

Număr de telefon: (203) 877-4281 sau Număr gratuit:  1-800-888-4848 

Fax: (203) 783-7479

Adresa de e-mail: privacy@subway.com  

 

Modificări ale acestei Notificări privind confidențialitatea

Este posibil să modificăm această Notificare privind confidențialitatea în orice moment.  Data de intrare în vigoare a fiecărei versiuni a acestei Notificări privind confidențialitatea este identificată mai jos ca fiind data „Ultimei revizuiri” și va produce efecte imediat după postare.

 

GRUPUL NOSTRU DE COMPANII

Vă prezentăm mai jos o listă a entităților care pot fi implicate în prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal:

Doctor’s Associates LLC

Franchise World Headquarters, LLC

FWH Technologies, LLC

Sandwich and Salad Franchises of South Africa (Proprietary) Ltd.                

Subway Brand Management & Consultant (Shanghai) Co., Ltd.

Subway Franchise Systems of Canada, ULC

Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. Sucursala Argentina

Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd.

Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.

Subway Franchisee Advertising Fund Trust Ltd.

Subway Franchisee Canadian Advertising Trust

Subway International B.V. – Ecuador

Subway International B.V.  – Sucursala Coreea de Sud

Subway International B.V.  – Sucursala Taiwan

Subway International B.V.

Subway International de Mexico, S. de R.L. de C.V.

Subway IP LLC

Subway Japan G.K.

Subway MyWay of Canada, ULC

Subway MyWay, LLC

Subway Partners Colombia C.V. 

Subway Systems Colombia S.A.S. 

Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda.

Subway Realty Limited

Subway Realty of France EURL

Subway Realty of Italy S.r.l.  

Subway Realty of Spain, S.L.U.

Subway Realty of the Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Istanbul Merkezi Şubesi   

Subway Subs of Canada, ULC

Subway Systems Australia Pty. Ltd.

Subway Systems do Brasil Ltda.

Subway Restaurant Management (Shanghai) Co. Ltd. 

Subway Systems India Private Limited

Subway Systems Middle East FZ-LLC

Subway Systems Singapore Pte. Ltd.

Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft mbH

Subway Vermietungs-und Servicgesellschaft G.m.b.H. -organizachi slozka  (Republica Cehă)

Subway Realty, LLC

Subway Real Estate, LLC

Subway Restaurants, LLC

Subway Sandwich Shops, LLC

Subway Franchise Restaurants of Canada, ULC

Subway Realty Pty. Ltd. 

Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda.

Subway of Ireland Limited

Subway Realty of the Netherlands B.V.

Subway International Equipment Leasing B.V.

Subway Realty of New Zealand 

Subway Realty of South Africa Pty. Ltd.

Subway Realty of Spain, S.L.U.

Subway Subs of Sweden AB  

Subway Realty Limited

Subway International B.V. Sucursala Argentina

Subway International B.V. Sucursala Bangladesh

Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft m.b.H. -organizacni slozka  

Subway International B.V. Sucursala Bolivia

Subway International B.V. Sucursala Chile

Subway International B.V. Sucursala Republica Dominicană

Subway International B.V. Sucursala El Salvador

Subway Realty of the Netherlands B.V.  Sucursala Hong Kong

Subway International B.V.  Sucursala Japonia

Subway International B.V. Sucursala Malaysia

Subway International B.V.  Sucursala Mexic

Subway International B.V.  Sucursala Maroc

Subway International B.V. Sucursala Pakistan

Subway International B.V. Sucursala Singapore

Subway International B.V. Sucursala Uruguay

Subway International B.V. Sucursala Peru

Subway Systems Singapore Pte Ltd. Sucursala Coreea de Sud

Subway Internatıonal B.V. Merkezi Hollanda İstanbul

Subway International B.V. Sucursala Uruguay

 

Vă mulțumim că ați citit Declarația noastră de confidențialitate.  Dacă aveți orice întrebări despre această Declarație sau despre modul în care prelucrăm informațiile cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact furnizate la secțiunea „Cum să ne contactați˝, care se află în partea de sus a acestui document. 

Dacă nu reușim să vă soluționăm cererile, aveți dreptul să contactați o autoritate de supraveghere a confidențialității datelor în țara în care locuiți sau lucrați sau în cazul în care considerați că au fost încălcate normele privind protecția datelor sau căutați o cale de atac prin intermediul instanțelor.

 

 

Cere informatii acum
~